Honda Sky so symbolom bezpečnosti

Zvyšovanie bezpečnosti v Európe

V súlade s našou globálnou víziou „bezpečnosť pre každého“ sa usiluje spoločnosť Honda o vytvorenie spoločnosti, v ktorej každý môže žiť život v úplnom pokoji.

Naše úsilie o bezpečnosť je inšpiráciou pre inovácie produktov, technológií a vzdelávania spoločnosti Honda, a preto sme sa zaviazali, že do roku 2050 dosiahneme nulový počet smrteľných dopravných nehôd s mobilnými produktmi spoločnosti Honda na celom svete.

Ako Honda zvyšuje bezpečnosť

Aby sme dosiahli svoj celosvetový cieľ, ktorým je nulový počet smrteľných dopravných nehôd automobilov a motocyklov Honda do roku 2050, uvedomujeme si, že musíme prijať pozitívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti už dnes. Spoločnosť Honda podporuje bezpečnosť prostredníctvom technologického pokroku, akým je napríklad súbor technológií aktívnej bezpečnosti Honda SENSING, ktorý je štandardnou výbavou celého sortimentu európskych automobilov.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše produkty v prospech dlhodobého zdravia a pohody používateľov, širšej spoločnosti a životného prostredia. V Barcelone existuje Honda Safety Institute, aby prinášal jazdcom istotu zvládať každú situáciu, v rámci snahy dosiahnuť náš cieľ, nulový počet úmrtí pri dopravných nehodách s účasťou vozidiel Honda do roku 2050.

Bezpečnosť je pre všetkých

Veríme v „bezpečnosť je pre každého“. Nejde o to, aby sme zostali stáť na mieste – malo by nám to umožniť roztiahnuť krídla.

Ako globálna spoločnosť si Honda uvedomuje, že je dôležité umožniť ľuďom na celom svete rozšíriť svoj životný potenciál a zažiť radosť a slobodu z pohybu a mobility.

Ak chcete zistiť viac o regionálnych bezpečnostných aktivitách spoločnosti Honda na podporu tohto celosvetového prístupu, kliknite na nižšie uvedený odkaz a prečítajte si našu výročnú Európsku správu o životnom prostredí.

ZISTIŤ VIAC