Vaša záruka Honda

Zdokonaľovaním našich áut sme strávili dlhý čas, aby ste so svojou Hondou boli spokojní od prvého dňa. Ak však niečo nebude v poriadku, naša štandardná európska záruka vyrieši väčšinu vecí a ponúka krytie vo väčšine krajín západnej Európy.

Čo je súčasťou záruky?

Tu je prehľad našich záruk. U každej z nich bezplatne napravíme všetky nedostatky zistené na vozidle, v súlade so záručnými podmienkami vo vašej servisnej knižke.

Štandardná záruka

Nečakáme, že sa niečo pokazí, ale ak sa tak stane, bezplatne vymeníme alebo opravíme každú chybu na vašom aute počas prvých 3 rokov alebo 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

Záruka vzťahujúca sa na koróziu povrchu vozidla

Auto zostane pekné a žiarivé. Ručíme za to, že na žiadnych natieraných povrchoch nebude žiadna viditeľná korózia počas 3 rokov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

Záruka na výfukový systém

Váš výfuk sa nezničí do 5 rokov a nebude viditeľne prederavený z dôvodu korózie. Patrí sem aj zberné potrubie, rúrky, tlmiče a katalyzátor, no nepatria sem tepelné štíty okolo katalyzátora.

Záruka vzťahujúca sa na prehrdzavenie vozidla

Na vašom vozidle nenastane prehrdzavenie karosérie smerom zvnútra von počas 12 rokov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

Korózia podvozka

Poskytujeme záruku na prípad funkčnej poruchy spôsobenej prehrdzavením špecifikovaných komponentov* podvozka počas 10 rokov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

* pre bližšie informácie kontaktujte svojho dealera Honda.

Záruka na systém i-MMD

Značka Honda poskytuje na hybridný pohon i-MMD záruku 5 rokov alebo do 100 000 km podľa toho, čo nastane skôr. Záruka sa vzťahuje na akumulátor, riadiacu jednotku batérie (Li-ion), DC-DC prevodník, vysokonapäťové káble, trakčný elektromotor, generátor, riadiacu jednotku pohonu PCU a invertor.

Záruka na elektrickú sústavu modelu Honda e

Značka Honda poskytuje na komponenty elektrickej pohonnej sústavy záruku 5 rokov alebo do 100 000 km, resp. na akumulátor 8 rokov alebo do 160 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.