Záchranné dátové listy

Pre všetky prípady: jednotné hárky údajov pre záchranné služby

V prípade nehody je potrebná všetka pomoc. Výrobcovia automobilov a autokluby chcú podporiť záchranné služby - najmä hasičov - zverejnením štandardizovaných, a teda okamžite zrozumiteľných údajov s informáciami o vozidle, ktoré sú dôležité pre záchrannú taktiku.

Vozidlá Honda sa v medzinárodných testoch ukázali ako jedny z najbezpečnejších vozidiel. Nehody a s nimi spojené zranenia však nemožno vylúčiť.

Dátové listy pre záchranárov majú za cieľ ešte viac zvýšiť bezpečnosť na cestách zjednodušením záchranných postupov.

Viac informácií:

https://www.techinfo.honda-eu.com/web/car/general-information

Právne upozornenie

Všetky informácie obsiahnuté v dokumentoch sú aktuálne ku dňu ich vypracovania. Spoločnosť Honda si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah záchranných listov je určený výhradne na použitie vyškolenými záchranármi na účely technického vyslobodenia osôb z vozidiel na mieste nehody a môže sa používať len na tento účel.