Výzva na opravu nafukovania airbagov

Globálna výzva na opravu nafukovania airbagov sa týka viacerých výrobcov automobilov a predstavuje veľmi veľké bezpečnostné riziko. Prečítajte si informácie nižšie a skontrolujte, či sa táto výzva týka aj vášho vozidla.

Ihneď urobte potrebné kroky

Riziko pre vás a pasažierov

V prípade kolízie, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu, môže sa nafukovanie airbagu naštartovať spôsobom vytvárajúcim nadmerný vnútorný tlak. V dôsledku toho môže dôjsť k prasknutiu kovového obalu vyvíjača plynu a následne k vymršteniu kovových úlomkov cez airbag do vozidla.

Môže to mať za následok vážne zranenie, v najhoršom prípade smrteľné.

Čo by ste mali urobiť

Skontrolujte, či sa táto výzva týka vášho vozidla. Ak áno, ihneď kontaktujte predajcu značky Honda podľa vlastného výberu a nechajte si bezplatne vymeniť príslušné súčiastky.

Čo urobí spoločnosť Honda

Po prijatí vozidla u predajcu bude do modulu airbagu nainštalovaný upravený komponent vyvíjača plynu. Práca bude trvať približne jednu hodinu a bude vykonaná zdarma.

Náš záväzok voči vám

Vždy sme úzko spolupracovali s príslušnými úradmi na upozornení všetkých vlastníkov dotknutých vozidiel a budeme tak konať aj naďalej.

List s upozornením informuje vlastníkov o požadovaných aktivitách. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv sa môžete obrátiť na miestneho predajcu značky Honda.

Náhradné diely a dostupnosť

Naďalej budeme úzko spolupracovať s našimi dodávateľmi a sieťou predajcov na zaistení dostupnosti náhradných dielov pre vaše vozidlo.